Konserten

We Are Voice vill tillsammans med er skapa en unik och inkluderande körupplevelse där ni alla ska vara med och sjunga med oss! Därför vill vi bjuda er till en fantastisk konsert varje år. We Are Voice-konserten är en körkonsert, där publiken är artisterna och artisterna är publiken. Du kommer att kunna köpa biljett till konserten och välja vilken stämma du vill sjunga och sitta med. Repertoaren till konserten finns i We Are Voice-appen.

Så går konserten till

Hitta din stämma

För att ta reda på vilken stämma du hör hemma i behöver du testa dig fram. Trivs du i det högre/ljusare registret eller känner du dig mest bekväm med de mer mörkare tonerna? Den traditionella uppdelningen från hög till låg är: Sopran, Alt, Tenor och Bas. Sjung med i våra exempel nedan och välj den du känner dig mest bekväm med.

Sopran

Sopranstämman är den stämma som vanligtvis sjunger de högsta och mest högfrekventa tonerna. Denna stämma är oftast den ljusare kvinnorösten.

Alt

Altstämman sjunger i ett lägre register och är oftast den mörkaste kvinnostämman. Det är inte ovanligt att även män sjunger altstämma.

Tenor

Tenorstämman är den ljusaste mansstämman. Det är inte heller ovanligt att kvinnor sjunger tenor eftersom de ligger nära varandra i register.

Bas

Basstämman är den lägsta stämman och sjungs i ett lägre register. Den sjungs nästintill uteslutande av män och kan på flera sätt liknas vid altstämman.